ToppEl Ekonomisk Förening

Föreningens syfte är att göra Arvika till ett energicenter, baserat på förnybar energi och återvinning.

Elpriserna förväntas stiga kraftigt i och med att elförbrukningen ständigt ökar, samtidigt som man planerar att avveckla kärnkraften.
ToppEl introducerar därför ett helt nytt sätt att köpa el:
Du investerar 15 000 SEK i en andel, som motsvarar 1 000 kW/år. Du erhåller då ett numrerat certifikat som också är ett konkurrenskraftigt el-avtal där du kan kvitta din egen förbrukning mot motsvarande antal andelar.
Samtidigt erhåller du ett lösenord för att kunna logga in och kontrollera ditt konto dygnet runt.

Du kan även amortera och erhåller då som bevis en option, som sedan byts ut till ett andelsbevis, när full betalning skett.

Vad har du då bidragit med?
Jo, du har aktivt bidragit till att förbättra Sveriges miljö och ekonomi genom att ha hjälpt till med att ersätta kärnkraft med förnyelsebar energi samt skapat många nya arbetstillfällen. Du har varit med och startat en folkrörelse för förnybar energi i Sverige.

Revolution på elmarknaden

Om du vill stödja någon idrottsförening eller godkänd hjälporganisation, kan du för varje köpt andel skänka 1 000 SEK som en engångsgåva.
Andelen har du kvar och den ger avkastning även i fortsättningen.

På detta sätt bidrar du till att förbättra ekonomin för din förenings ungdomsarbete eller till humanitär hjälp någonstans i världen.
Du har alltså skänkt 1 000 SEK per andel till något som står dig varmt om hjärtat och ändå har du pengarna kvar och dom förräntas till allas förnöjsamhet!


Topp El introducerar inte bara en ny tillgänglighet till solenergi, utan planerar även att starta upp massproduktion av ett antal tunga och lättare produkter, där tillverkning sker på löpande band med ett flertal anställda, vilket skapar välbehövliga nya arbetstillfällen.


Du har som andelsägare även rätt att köpa aktier i dessa övriga produktbolag med speciella produkter, som vi avser att starta på olika platser i Sverige!

Livslängden på solcellerna beräknas till mellan 30 och 50 år och andelarna kan naturligtvis även ärvas av anhöriga.

Du kan även komma att få nya erbjudanden via vår hemsida och därigenom ytterligare fylla på ditt konto med andra vinster! Vinster beskattas enligt Svensk lag och föreningen har inget att göra med den personliga bokföringen.

Tillsammans är vi som starkast!